ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Για επικοινωνία στείλτε μας mail στο: antifa.south@gmail.com

Το κανάλι όλων των antifa ομάδων στο youtube: Athens Antifa

-Aντιφασιστική συνέλευση autonome antifa και εκδόσεις antifa scripta: autonomeantifa.gr

-Αρχείο Aντιφασιστικός Πυρήνας Καλλιθέας: antifakallithea.wordpress.com

-Αντιφασιστικός Πυρήνας Antifa North (στο Χαλάνδρι τον Χολαργό και τις βόρειες περιοχές της Αθήνας): antifanorth.net

-Αντιφασιστικός Πυρήνας Antifa Galatsi Labrini: antifa.galatsi.labrini@gmail.com

-Αντιφασιστικός Πυρήνας Antifa East (στις ανατολικές περιοχές της Αθήνας) : antifaeast.wordpress.com

-Αντιφασιστικός Πυρήνας Antifa West Side: antifawestside77@gmail.com

-Αντιφασιστικός Πυρήνας Antifa Peiraias : antifapeiraias@yahoo.com

-Αντιφασιστικός Πυρήνας Antifa Negative: antifa-ngt.espivblogs.net

-Αντιφασιστικός Πυρήνας Antifa Mid-West : https://antifa-midwest.net/