Οι πολιτικές αστυνόμευσης της εργατικής τάξης ήταν και θα είναι πάντα συνδεδεμένες με τις πολιτικές ελέγχου του δημόσιου χώρου. Οι καθαρές και φωτισμένες πλατείες, τα περιφραγμένα πάρκα, τα επιτηρούμενα γήπεδα είναι το τελικό ζητούμενο κάθε πειθαρχικού μηχανισμού που έχει να κάνει με το δρόμο. Οι αστυνομικοί έλεγχοι με τους οποίους έρχονται συχνά αντιμέτωποι όσοι κι […]

READ MORE

Ακόμα και το πιο απόμακρο πάρκο της πόλης μπορεί να μεταμορφωθεί σ’ ένα μικρό παλλόμενο σύμπαν. Αρκεί να υπάρχουν άνθρωποι που κοιτάζουν τις γειτονιές τους μ’ ένα ειδικό βλέμμα – όχι σαν κουκίδες σ’ ένα χάρτη, αλλά σαν πεδία μιας υπόγειας μάχης. Όταν ραπάρουμε το βράδυ στα πάρκα, δε μιλάμε μονάχα για τις ζωές, τους φόβους και τις αγάπες μας. Την […]

READ MORE